Bruishuis in Brazilië

Het Bruishuis is een van de projecten die zijn opgenomen in het boek ‘Herbestemming in Nederland’ (geschreven door Marinke Steenhuis en Paul Meurs). Naar aanleiding van dat boek is het Bruishuis nu ook onderwerp van een tentoonstelling in Brazilië.

De Nederlandse ambassade in Brazilië vroeg de schrijvers om een tentoonstelling te maken naar aanleiding van hun boek. Daarvoor moesten ze tien projecten uit het boek selecteren. Daar is het Bruishuis er één van. De tentoonstelling begint op het hoofdkantoor van de Braziliaanse Monumentenzorg in Brasilia en reist van daar uit het hele land door. Per project is er één groot paneel met daarop alle informatie in het Portugees (zie foto).

 

MBnl6 15 - Illustratie Bruishuis in Brazilie

Onderzoek Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven

Dit rapport zou nooit tot stand gekomen zijn zonder de cruciale inbreng van verschillende partijen. Wij zijn allereerst dank verschuldigd aan het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) dat gedurende het experiment veel informatie verstrekt heeft om de kennisverzameling goed te laten verlopen. Ook heeft het LSA de benodigde
commitment bij kandidaat-bewonersbedrijven gecreëerd om mee te doen aan het project.

Wij zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erkentelijk voor hun financiële bijdrage, de ruimte die zij ons gaven om dit project vorm te geven en uit te voeren, en voor het kritisch meedenken in het begeleidingsteam.

Bovenal zijn wij de lokale gesprekspartners dankbaar, die ons hartelijk ontvingen en uitgebreid te woord stonden in interviews. En dat terwijl zij al veel tijd investeren in het oprichten van hun bewonersbedrijf, in combinatie met hun werk-, opvoedings- en zorgtaken in het dagelijks leven. Veel lokale partners hebben we gedurende de rit vier keer gesproken, waardoor wij een uniek beeld door de tijd heen hebben gekregen van hun inspanningen, vooruitgang en tegenslagen.

In dit rapport staat het perspectief van bewonersbedrijven centraal, ook al hebben wij ook professionals en gemeenten gesproken. De tot uitdrukking gebrachte zienswijzen zijn dan ook primair van de bewonersbedrijven zelf. De zienswijze van het LSA is geen expliciet onderdeel van het experiment kennisontwikkeling geweest, al hebben wij medewerkers van het LSA door de tijd heen regelmatig gesproken. Er is dus ook geen systematische hoor en wederhoor toegepast op de punten waar mogelijk sprake is van uiteenlopende perspectieven. Hetzelfde geldt voor de opvattingen van de lokale professionals die wij geïnterviewd hebben. Voor de zienswijze van het LSA verwijzen wij u naar de door hen
uitgebrachte rapportage (LSA, 2015).

Klik hier om het volledige onderzoek te lezen .

onderzoek

Sinterklaas was in het Bruishuis!

“En loop toch niet stilletjes ons huisje voorbij”, zingen we met z’n allen bij de schoorsteen rond 5 december. In de hoop dat de Sint niet voorbij gaat zonder een cadeautje achter te laten. Nou, in het Bruishuis hadden ze niets te klagen: daar zorgde Sinterklaas niet alleen voor een heleboel cadeaus, hij kwam zelf ook nog uitgebreid op bezoek. En dat werd een knalfeest met veel lekkers en gezelligheid voor de 104 kinderen die het heel erg verdiend hadden om verwend te worden. Hij kwam natuurlijk niet helemaal toevallig; de dames van de weggeefhoek hadden hem uitgenodigd en hielpen hier en daar een handje. Want Sinterklaas is al oud en heeft het in deze periode heel erg druk! Ook de Gelderlander houdt blijkbaar goed bij waar de Sint vertoeft (zie de foto). Sinterklaas, bedankt voor uw bezoek aan het Bruishuis. U hebt de kinderen een onvergetelijke middag bezorgd!

 

MBnl6 15 - Foto Sinterklaas