Over ons

Het Bewonersbedrijf Malburgen bestaat uit een bestuur van wijkbewoners, ondersteund door een zakelijk leider. Het is een sociale onderneming, waarvan de opbrengst rechtstreeks de wijk in vloeit. Bewonersbedrijven zijn ontstaan in navolging van de ‘Community enterprises’ in Groot-Brittannië; in economisch en sociaal zwakkere wijken krijgen wijkbewoners de kans om een bedrijf met een verdienmodel op te zetten in hun eigen omgeving, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de wijk te verbeteren en te versterken. De drijvende kracht achter het opzetten van Bewonersbedrijven in Nederland, is het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), voorheen Landelijke Samenwerkingsverband Aandachtswijken. Samen met de Postcode Loterij en Stichting DOEN hebben zij een belangrijke aanjagende functie vervuld en startkapitaal beschikbaar gesteld aan Bewonersbedrijven in Nederland.

Deze ontwikkeling viel samen met een andere; in de Arnhemse wijk Malburgen stond een oud verzorgingshuis leeg. Het zou gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw, maar door de economische crisis van 2008 waren de nieuwbouwplannen op de lange baan geschoven. Woningcorporatie Volkshuisvesting maakte er toen een ‘Bruishuis’ van: een plek om te wonen, te leren en te werken. De voormalige bejaardenwoningen werden woon- en werkunits. Toen het LSA de Bewonersbedrijven in Nederland van de grond wilde helpen komen, was de corporatie zich aan het bezinnen op de toekomst van het Bruishuis. Ze stond open voor het idee om de exploitatie van het pand uit handen te geven aan een gemotiveerde bewonersgroep met ondersteuning van een zakelijk leider die zijn sporen in de wijk ruimschoots had verdiend. Het Bewonersbedrijf Malburgen was geboren.

Inmiddels wonen er 110 mensen en werken er vanuit de 30 ondernemingen in het pand 200 mensen in en om de wijk. Een team van vaste vrijwilligers zet zich, sommigen elke dag, sommigen wekelijks of maandelijks, in om het Bruishuis en omgeving schoon, heel en veilig te houden en sociale projecten te realiseren. De bewonerspopulatie bestaat uit jong en oud, werkend en studerend, jongeren die begeleid wonen en mensen met verschillende culturele achtergrond. De aanpak van het Bewonersbedrijf heeft de aandacht van de overheid, krijgt regelmatig bezoek van geïnteresseerde gemeenten en corporaties en was bijvoorbeeld onderdeel van het onderzoek ‘De Magic Mix’ door Platform31, een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen.