Partners

Landelijk Samenwerkingsverband van de Actieve bewoner (LSA)

Stichting Doen

Stichting Volkshuisvesting Arnhem

Reclassering Nederland

Bewonersbedrijf Emmen, (…), (…).